อื่นๆ

รูปภาพ

  ดาวน์โหลดภาพ Header สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 30 ต.ค. 60
  ดาวน์โหลดภาพ Info Graphic ชุดที่ 1 การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ 17 ต.ค. 60
 ดาวน์โหลดโลโก้ลายน้ำกรมทางหลวงชนบท 20 เม.ย. 60
 ดาวน์โหลดไวนิล"รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง" ขนาด กว้าง 120 cm x ยาว 360 cm 9 มี.ค. 60
 ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน 22 ธ.ค. 59
 ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ขนาด 120X360 เซนติเมตร 20 ธ.ค. 59
 กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานในสังกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
(ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อติดตั้งที่สำนักงานฯ รวมทั้งเว็บไซต์หน่วยงาน)
14 ต.ค. 59
 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท 26 ก.ค. 59
 โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท พร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 59
 โปสเตอร์ประกวดภาพถ่ายไฟล์ PSD  1 ก.ค. 59
 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ                                                  04 ส.ค. 59 13.29
 ดาวน์โหลดป้าย 12 สิงหามหาราชินี 2559 02 ก.ค. 59 13:25
 ดาวน์โหลดไวนิล ปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย์ครบ 7 ทศวรรษ ปีพุธศักราช 2559 08 มิ.ย. 59 10:33
 ดาวน์โหลด Back Drop งานถนนดีทั่วไทย  ภาพที่ 1    ภาพที่ 2  
 100 ปี คค.                                                                                                                  05 ส.ค. 54 13:15
 ถนนสีขาว 13 มิ.ย. 54 16:32
 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 กษัตริย์นักพัฒนา 24 พ.ค. 53 08:09
 สูจิบัตรโครงการถนนไร้ฝุ่น 24 พ.ย. 52 16:12
 โลโก้กรม 11 มิ.ย. 52 13:29

 

เพลง

 สปอต สารคดี รายการ ทช.หมอทาง 2 มี.ค. 59 14:36
 เพลง เชื่อมทางเชื่อมใจ                                                                                                              28 ก.ย. 54 14:13
 เพลง 1146                                                                                 11 มิ.ย. 52 14:04
 

 

ฟอนต์

 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย                                                                                                18 พ.ย. 53 15:50
 วิธีการแก้ไขปัญหาฟอนต์ไทยสารบรรณไม่ชัด 11 พ.ย. 53 09:07
 คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 01 ธ.ค. 52 16:48

 

วิดีโอ

 คมนาคมปลอดภัย 54                                                                                                                   22 ธ.ค. 53 06:58
 สปอร์ตโฆษณาไร้ฝุ่น ตอน เปลี่ยน 10 พ.ค. 53 09:16
 สปอร์ตโฆษณาไร้ฝุ่น ตอน เชื่อมต่อ 10 พ.ค. 53 09:14
 สปอร์ตโฆษณาไร้ฝุ่น 10 พ.ค. 53 09:06
 สปอร์ตแนะนำกรม 26 ก.พ. 56 16:36

 

สารคดี

 ภารกิจกรมช่อง NBT                                                                                                       04 ก.ค. 54 14:41
 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 11 มิ.ย. 52 14:02
 ยุทธศาสตร์ด้านถนนชายแดน 11 มิ.ย. 52 13:53
 ยุทธศาสตร์ด้านถนนผังเมืองรวม 11 มิ.ย. 52 13:50
 ยุทธศาสตร์ด้านนันสนุนโครงการพระราชดำริ 11 มิ.ย. 52 13:47
 ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์                                                                                                       11 มิ.ย. 52 13:42

 

เอกสาร 

 แบบก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 2554    19 ก.ค. 54 14:26
 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกิจกรรม ทช 07 เม.ย. 54 17:47
 รายละเอียดครุภัณฑ์สำรวจของสทช.และทชจ.รวบรวมโดยกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ 23 ธ.ค. 53 03:02
 รายงานประจำปี 52 24 ส.ค. 53 07:52
 รายงานประจำปี 2553 ของกระทรวงคมนาคม 10 พ.ค. 53 08:58
 powerpoint ประชุม VDO Conference ตัวชี้วัดรายบุคคล (สทช.) 22 ธ.ค. 52 13:47
 ตัวอย่างตัวชี้วัดและเกณฑ์ 21 ธ.ค. 52 10:37
 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถนน 16 ธ.ค. 52 14:30
 กรอบข้อเสนอส่วนกลาง 53 16 ธ.ค. 52 14:28
 การออกแบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของสะพาน 11 มิ.ย. 52 14:46
 เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสะพานปัจจุบัน 11 มิ.ย. 52 14:31
 การสำรวจเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกสะพานและจัดช่วงสะพาน 11 มิ.ย. 52 14:21
 การออกแบบฐานรากโดยใช้ข้อมูลการสำรวจดิน 11 มิ.ย. 52 14:15
 การวิเคราะห์หน่วยแรงที่กระทำต่อสะพาน 11 มิ.ย. 52 14:13
 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกตามกฎหมาย 11 มิ.ย. 52 14:11
 แผ่นพับประชาชนร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง 11 มิ.ย. 52 13:39
 เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถนน 11 มิ.ย. 52 13:08
 รายงานประจำปี 2554 20 กพ. 55 11:08
 ประกาศสำนักงาน กพ.รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ รุ่นที่ 12 / ดาวน์โหลดประกาศ / ดาวน์โหลดใบสมัคร 24 กพ. 59 11:08