แผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

แผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ภาคกลาง

1.เพชรบุรี-กรุงเทพ

2.กาญจนบุรี-ราชบุรี

3.ราชบุรี-เพชรบุรี

4.ถนนกัลปพฤกษ์,ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์

5.สิงห์บุรี-ชัยนาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.สระบุรี

2.นครราชสีมา

3.สระบุรี-ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

1.กำแพงเพชร-ตาก

2.นครสวรรค์-กำแพงเพชร

ภาคใต้

สมุทรสงคราม-เพชรบุรี

สแกน QR code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

Thai
วันที่: 
Thursday, December 12, 2019