สกท.ดำเนินกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทางรถไฟ จ.พัทลุง