สร้างบ้าน สร้างแบรนด์

โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ "ด้านความปลอดภัย"

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

       - จังหวัดกาฬสินธุ์

       จังหวัดนครพนม

       จังหวัดมุกดาหาร

       - จังหวัดสกลนคร

 

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

       - จังหวัดเชียงราย

       - จังหวัดน่า

       - จังหวัดพะเยา

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (กระบี่)

       - จังหวัดกระบี่

       - จังหวัดตรัง

       - จังหวัดพังงา

         - จังหวัดพัทลุง

       - จังหวัดภูเก็ต

 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ "ด้านความปลอดภัย"

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

       - จังหวัดฉะเชิงเทรา

       - จังหวัดนครนายก

       - จังหวัดปราจีนบุรี

       - จังหวัดสระแก้ว

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (สุพรรณบุรี)

       - จังหวัดกาญจนบุรี

       - จังหวัดนครปฐม

       - จังหวัดสุพรรณบุรี

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

       - จังหวัดหนองคาย

       - จังหวัดหนองบัวลำภู

       - จังหวัดอุดรธานี

 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ "ด้านความปลอดภัย"

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

       - จังหวัดเชียงใหม่

       - จังหวัดยแพร่

       - จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       - จังหวัดลำปาง

       - จังหวัดลำพูน

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

       - จังหวัดชุมพร

       - จังหวัดนครศรีธรรมราช

       - จังหวัดระนอง

       - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

       - จังหวัดนราธิวาส

       - จังหวัดปัตตานี

       - จังหวัดยะลา

       - จังหวัดสตูล

         - จังหวัดสงขลา

 โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ "ด้านความปลอดภัย"

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

       - จังหวัดอำนาจเจริญ

       - จังหวัดยโสธร

       - จังหวัดศรีสะเกษ

       - จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

       - จังหวัดกำแพงเพชร

       - จังหวัดตาก

       - จังหวัดนครสวรรค์

       - จังหวัดพิจิตร

       - จังหวัดอุทัยธานี

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

       - จังหวัดพิษณุโลก

       - จังหวัดเพชรบูรณ์

       - จังหวัดสุโขทัย

       - จังหวัดอุตรดิตถ์