ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วม ถนนสายเลียบคลองไดมะโก หมู่ที่ 8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62 Thu, 04/04/2019 - 17:23
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พช.2003 แยก ทล.21- บ.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 29 มี.ค. 2562 Fri, 03/29/2019 - 17:11
ขทช.เลย จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ทช.” ณ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 Fri, 03/29/2019 - 14:10
ขทช.ขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) สาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 Thu, 03/28/2019 - 20:09
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน สาย บก.3012 แยก ทล.222 - บ.นาคำแคน อ.เซกา,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 Thu, 03/28/2019 - 17:09
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพงานทาง โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3025 แยก ทล.212 - บ.ทองสาย อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 Wed, 03/27/2019 - 14:07
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ (ซ1) โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 Wed, 03/27/2019 - 14:07
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.เมือง,ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 Wed, 03/27/2019 - 14:07
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อย.4001 แยก ทล.3263 - บ.คู้สลอด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 Wed, 03/20/2019 - 16:56
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อย.2005 แยก ทล .33 - บ.ดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 Wed, 03/20/2019 - 16:56

Pages