ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
สทช.ที่ 12 (สงขลา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.42 - บ.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 Tue, 04/23/2019 - 14:55
ขทช.ชลบุรี จัดประชุมหารือรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน โครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สาย ชบ.3022 จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 Thu, 04/11/2019 - 20:33
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.222 - บ.หนอง อ.เมือง,เซกา,พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 Wed, 04/10/2019 - 17:31
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2562 Wed, 04/10/2019 - 17:31
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกะปง อ.กะปง จ.พังงา เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 Wed, 04/10/2019 - 17:31
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทช. นม. 2039 - อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 Wed, 04/10/2019 - 17:31
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พช.3002 แยก ทล.225 - บ.ซับไม้แดง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62 Fri, 04/05/2019 - 17:23

Pages