ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สาย พบ.4011 แยก ทล. 1205 - บ.น้ำลัด จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ โดยมี อส.ทช. เข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3013 แยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54
ขทช.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ถนนสายแยก ทล.401 - แยก ทล.417 ต.ท่าข้าม และ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2562 Fri, 03/15/2019 - 01:49
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วม สาย โท 5 ใต้ - ปราสาทหินยายแบก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562 Thu, 03/07/2019 - 22:37
ขทช.ตรัง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ถนนสาย ตง.4008 แยก ทล. 4046 - บ.หาดปากเมง อ.กันตัง,สิกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 Thu, 03/07/2019 - 16:36
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สาย สส. 2021 แยก ทล. 35 (ชะอำตอนเพชรบุรี) อ.บ้านแหลม,เมือง,ท่ายาง,ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 Mon, 02/25/2019 - 16:16
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงโครงการ สาย พท. 2006 แยก ทล. 41 - บ.สำนักปรางค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 Mon, 02/25/2019 - 16:16
บทช.บ้านไร่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อน.4008 แยก ทล. 3011- บ.เขาพุเตย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 Mon, 02/25/2019 - 13:16
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลำน้ำชี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562 Mon, 02/25/2019 - 13:16

Pages