ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 Fri, 05/10/2019 - 15:28
ขทช.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 Fri, 05/10/2019 - 15:28
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พช.3012 แยก ทล.203 - บ.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 Tue, 05/07/2019 - 18:21
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พบ.4016 แยก ทล. 4 - บ.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 Sat, 05/04/2019 - 18:14
ขทช.ลพบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการใช้รถประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 Sat, 05/04/2019 - 18:14
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำ เขาหินเพลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 Tue, 04/30/2019 - 18:06
ขทช.ขอนแก่น จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการก่อสร้าง สาย ขก.1062 - ถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.2 - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สายพบ. 10152 แยก ทล. 4 - บ.จะโปรง อ.เขาย้อย,หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่นำรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สาย บก.30130 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59

Pages