ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงประชาชนในขั้นตอนสำรวจและออกแบบ สายทาง พจ.4008 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 Thu, 06/06/2019 - 19:27
ขทช.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ในสายทาง นศ.4054 แยก ทล. 4016 - บ.กำแพงถม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 24 พ.ค. 2562 Sat, 05/25/2019 - 06:58
ขทช.พิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พจ.30039 แยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 23 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.พิจิตร ร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ในสายทาง พจ.2033 แยก ทล.11 - บ.ดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วันที่ 23 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สาย บ.ต้นเกตุ - บ.ลำตะเคียน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ซ1) สาย บก.3006 แยก ทล.212 - บ.นาเจริญ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สายทาง พจ.4010 อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 Wed, 05/22/2019 - 03:50
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการงานก่อสร้างสะพาน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.212 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 Tue, 05/21/2019 - 15:48
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สายทาง พจ.3012 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 Tue, 05/21/2019 - 15:48
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงโครงการ (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 Fri, 05/17/2019 - 18:40

Pages