ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.กาญจนบุรี จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น จิตอาสา กิจกรรม ถนนปลอดภัยไร้หลุมบ่อ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 Wed, 07/03/2019 - 17:30
ขทช.พิจิตร ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00
ขทช.พิจิตร คัดเลือก อาสาสมัครทางหลวงชนบทครู โรงเรียนในเขตทาง ทช. สาย พจ.3031 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00
ขทช.พิจิตร คัดเลือก อาสาสมัครทางหลวงชนบทครู โรงเรียนในเขตทาง ทช. สาย พจ.2043 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว (ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค..4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนสำรวจและออกแบบ สาย พจ.5044 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 Wed, 06/12/2019 - 07:38
บทช.บางมูลนาก จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น ในสายทาง พจ.4048 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/06/2019 - 19:27

Pages