ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.ลพบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการใช้รถประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 Sat, 05/04/2019 - 18:14
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำ เขาหินเพลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 Tue, 04/30/2019 - 18:06
ขทช.ขอนแก่น จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการก่อสร้าง สาย ขก.1062 - ถนนผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.2 - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สายพบ. 10152 แยก ทล. 4 - บ.จะโปรง อ.เขาย้อย,หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 Mon, 04/29/2019 - 15:04
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่นำรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สาย บก.30130 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
สทช.ที่ 12 (สงขลา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.42 - บ.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 Fri, 04/26/2019 - 02:59
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 Tue, 04/23/2019 - 14:55

Pages