ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.เมือง,ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 Sat, 08/31/2019 - 02:12
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย บก.3012 แยก ทล.222 - บ.นาคำแคน อ.เซกา,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 Sat, 08/31/2019 - 02:12
ขทช.บึงกาฬ จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น ถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ สาย บก.3013 แยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 Sat, 08/31/2019 - 02:12
ขทช.อ่างทอง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อท.4005 แยก ทล.3501 - บ.โคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 Sat, 08/31/2019 - 02:12
ขทช.พิจิตร ร่วมจัดทำสื่อรณรงค์ ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ โดยมีอาสาสมัครทางหลวงชนบทครูและนักเรียนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 Fri, 07/19/2019 - 21:39
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.346 - วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ (ซ1) โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3067 แยก ทล.111 - บ.คลองคู้ อ.เมือง จ.พิจิตร เมือวันที่ 24 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมงานซ่อมบำรุงปกติ แจ้งข้อเสนอแนะผ่านแผ่นพับ (ซ1) สาย พจ.4034 แยก ทล.1304 - บ.ชุมชนไปรษณีย์ จ.พิจิตร เมือวันที่ 25 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร ร่วมโครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร ณ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ในสายทาง พจ.3064 แยก ทล. 117 - บ.บึงบัว จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39

Pages