ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สาย บ.ต้นเกตุ - บ.ลำตะเคียน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ซ1) สาย บก.3006 แยก ทล.212 - บ.นาเจริญ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สายทาง พจ.4010 อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 Wed, 05/22/2019 - 03:50
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการงานก่อสร้างสะพาน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.212 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 Tue, 05/21/2019 - 15:48
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สายทาง พจ.3012 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 Tue, 05/21/2019 - 15:48
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงโครงการ (ขั้นตอนสำรวจและออกแบบ) สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 Fri, 05/17/2019 - 18:40
ขทช.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 Fri, 05/10/2019 - 15:28
ขทช.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 Fri, 05/10/2019 - 15:28
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พช.3012 แยก ทล.203 - บ.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 Tue, 05/07/2019 - 18:21
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พบ.4016 แยก ทล. 4 - บ.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 Sat, 05/04/2019 - 18:14

Pages