ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.สตูล จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สต.3011 แยก ทล.416 - น้ำตกวังสายทอง - น้ำวังสายธาร อ.ทุ่งหว้า,ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
ขทช.พิจิตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 14:02
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 11:02
สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 11:02
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองยอง(ตอนบึงกาฬ) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 Tue, 09/03/2019 - 17:19
สทช.ที่ 14 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 Mon, 09/02/2019 - 20:17
ขทช.สตูล จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สต.3007 แยก ทล.416 - บ.บางสะพาน อ.ทุ่งหว้า,ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 Mon, 09/02/2019 - 20:17
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุม กม.ที่ 11+500 จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 Mon, 09/02/2019 - 17:17
ขทช.บึงกาฬ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงโครงการ สาย บก.3004 แยก ทล. 212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ๋พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 Sat, 08/31/2019 - 02:12

Pages