ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.อ่างทอง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายทาง อท.4032 แยก ทล.30641 - บ.ยางห้าร้อย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 Thu, 10/03/2019 - 17:34
ขทช.ปทุมธานี จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
ขทช.ชุมพร จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น สาย ชพ.4019 แยก ทล.4002 - บ.แหลมสันติ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
ขทช.ปทุมธานี จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น ขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
สกส. จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
ขทช.ตราด จัดกิจกรรมรักษ์ทาง - รักถิ่น ถนนสวยงาม - ไร้หลุมบ่อ สาย ตร.1016 แยกทล.3 - บ.ท่าโสม จ.ตราด เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
ขทช.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น ขับขี่ปลอดภัย ณ โรงเรียนอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 Tue, 09/24/2019 - 17:17
ขทช.นครสวรรค์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นว.4096 แยก ทล.3005 - บ.เนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ วันที่ 16 ก.ย. 2562 Tue, 09/17/2019 - 08:04
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสายบ้านป่าเมี่ยง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) สายทาง ชร.5023 อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02

Pages