ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านจุดตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย บก.3002 แยกทล.222 - บ.หนองลาด อ.เมือง,ศรีวิไล,พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 Tue, 12/17/2019 - 11:04
ขทช.นครสวรรค์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สาย บ้านทุ่งทะเลทราย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมือวันที่ 18 พ.ย. 2562 Mon, 12/16/2019 - 14:02
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านจุดตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย บก.4001 แยกทล.2095 - บ.ดอนอุดม อ.โซ่พิสัย,เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 22:55
ขทช.ลพบุรี ตั้งด่านจุดตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย ลบ.2007 แยกทล.21 - บ.หินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 22:55
ขทช.ลพบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ลบ.4188 บ้านไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมือวันที่ 15 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 22:55
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) ร่วมกับ ขทช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี บ.หนองเก่ง หมู่ 8 อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 22:55
ขทช.ลพบุรี ตั้งด่านจุดตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย ลบ.4132 แยก ทล.3196 - บ.โพธิ์ตลาดแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 Wed, 12/11/2019 - 16:55
ขทช.บึงกาฬ นำชุดเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน บนถนนสาย บก.3002 แยก ทล.222 - บ.หนองลาด อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 16:55
ขทช.เพชรบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วม โครงการสร้างสะพานยกระดับข้ามถนนเพชรเกษม บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เมือวันที่ 11 พ.ย. 2562 Wed, 12/11/2019 - 16:55
ขทช.ลพบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายทาง ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 Thu, 10/03/2019 - 17:34

Pages