ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงโครงการ สาย พท.4033 แยกทางหลวงชนบท 4138 - บ้านเพ็งอาจ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 Fri, 10/12/2018 - 12:27
บทช.วังน้ำเขียว ลงบันทึกความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สายนม.3052 แยก ทล.304 -บ.ท่ามะปรางค์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 Wed, 09/26/2018 - 11:31
ขทช.พิจิตร ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย พจ.4018 และ พจ.2013 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 Wed, 09/26/2018 - 11:31
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุม จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 Wed, 09/26/2018 - 11:31
บทช.บ้านไร่ จัดประชุมการมีส่วนร่วม สาย อน.3033 แยก ทล.333 - บ.หนองบ่มกล้วย จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 Wed, 09/26/2018 - 11:31
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3002 แยก ทล.212 - บ.หนองลาด อ.เมือง,ศรีวิไล,พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 Thu, 09/13/2018 - 11:43
ขทช.พิจิตร ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมกับกรมทางหลวงชนบทผ่านช่องทางสื่อแผ่นพับ และแอปพลิเคชัน "ทางหลวงชนบทประชารัฐ" สาย พจ.2033 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 Tue, 09/11/2018 - 11:38
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วม โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พง.1005 แยก ทล. 4 - บ้านบางไทร/ก่อสร้างสะพาน คสล.ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 61 Tue, 09/11/2018 - 11:38