ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ซ่อมบำรุงผิวทาง โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3018 แยก ทล.212 - บ.นาขาม อ.ปากคาด,เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 Tue, 08/21/2018 - 16:10
ขทช.อุทัยธานี จัดประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการก่อสร้าง สาย บ.เขาปฐวี - บ.ใหม่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 Tue, 08/21/2018 - 16:10
ขทช.พิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายทาง พจ.2030 แยก ทล.11 - บ.ไดอีเผือก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ณ วัดเขาพระใต้ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 Mon, 08/20/2018 - 14:05
ขทช.บึงกาฬ ซ่อมบำรุงผิวทาง โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.3019 แยก ทล.212 - บ.ตูม (ตอนบึงกาฬ) อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 Fri, 08/17/2018 - 14:00
บทช.บางมูลนาก พบปะอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ในสายทาง พจ.4048 บ.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงสะพานปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงถนนเชื่อมบ้านหนองน้ำขาว - บ้านหมูดุด เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 Wed, 08/08/2018 - 14:32