ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2 กิจกรรม 2 สายทาง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 13:19
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 13:19
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สน.3015 แยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส,เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 13:19
ขทช.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ถนนลาดยางเชิงสะพานข้ามคลองอิปัน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 13:19
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.1023 แยก ทล.4 - บ.หารเทา อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 13:19
ขทช.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กบ.4010 แยก ทล.4197 - บ.ควนเขียว อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 10:19
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.4019 แยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 10:19
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สน.3026 แยก ทล.222 - บ.เจริญศิลป์ อ.วานรนิวาส,เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 Thu, 11/29/2018 - 10:19