ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.พิจิตร ร่วมจัดทำสื่อรณรงค์ ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ โดยมีอาสาสมัครทางหลวงชนบทครูและนักเรียนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 Fri, 07/19/2019 - 21:39
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.346 - วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ (ซ1) โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3067 แยก ทล.111 - บ.คลองคู้ อ.เมือง จ.พิจิตร เมือวันที่ 24 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมงานซ่อมบำรุงปกติ แจ้งข้อเสนอแนะผ่านแผ่นพับ (ซ1) สาย พจ.4034 แยก ทล.1304 - บ.ชุมชนไปรษณีย์ จ.พิจิตร เมือวันที่ 25 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.พิจิตร ร่วมโครงการยุวชนพิจิตรร่วมใจเสริมสร้างวินัยจราจร ณ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ในสายทาง พจ.3064 แยก ทล. 117 - บ.บึงบัว จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 Fri, 07/19/2019 - 18:39
ขทช.กาญจนบุรี จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น จิตอาสา กิจกรรม ถนนปลอดภัยไร้หลุมบ่อ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 Wed, 07/03/2019 - 17:30
ขทช.พิจิตร ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00
ขทช.พิจิตร คัดเลือก อาสาสมัครทางหลวงชนบทครู โรงเรียนในเขตทาง ทช. สาย พจ.3031 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00
ขทช.พิจิตร คัดเลือก อาสาสมัครทางหลวงชนบทครู โรงเรียนในเขตทาง ทช. สาย พจ.2043 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 Fri, 06/21/2019 - 17:00

Pages