ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม" Wed, 03/14/2018 - 15:45
ขทช.พิจิตร ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม Wed, 03/14/2018 - 15:45
ขทช.พิจิตร ปรับปรุงทัศนียภาพทางหลวงชนบท สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก Wed, 03/14/2018 - 09:44
ขทช.ตรัง จัดประชุมการมีส่วนร่วม สาย ตง.1018 บ้านทุ่งหว้าน Fri, 03/09/2018 - 15:25
สสอ. ติดตามงานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ Wed, 03/07/2018 - 18:18
ขทช.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 โครงการ Wed, 03/07/2018 - 18:18
ขทช.สุโขทัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สท.5023 แยก ทช.สท.2009 บ.ปากแก่ง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย Mon, 11/21/2016 - 13:19
ขทช.สุโขทัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สท.4006 แยก ทล.1048 - บ.หนองป่าถ่อน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Mon, 11/21/2016 - 13:19