ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.ชลบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 Thu, 06/07/2018 - 16:26
ขทช.พิจิตร จัดเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย พจ.4003 เชื่อมถนนเทศบาลเมืองพิจิตร - บ.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร Fri, 05/25/2018 - 14:23
บทช.ชนแดน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สายทาง พช.4011 แยก ทล.1205 - บ้านน้ำลัด อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 Wed, 05/23/2018 - 17:20
บทช.ชนแดน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สายทาง พช.3025 แยก ทล.113 - บ้านหนองตาด อ.ขนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 Wed, 05/23/2018 - 17:20
ขทช.พิจิตร จัดประชุมส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อแบบแปลนก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 Wed, 05/23/2018 - 17:20
บทช.หล่มสัก จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร สนองนโยบาย One Transport, One Family "ถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน" Wed, 05/23/2018 - 14:19
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ สาย พจ.4014 แยก ทล.1068 - บ.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย Wed, 05/23/2018 - 11:19
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3057 แยก ทล.115 - บ.วังสำโรง อ.เมือง จ.พิจิตร Wed, 05/23/2018 - 11:19