ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.สุโขทัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สท.5023 แยก ทช.สท.2009 บ.ปากแก่ง ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย Mon, 11/21/2016 - 13:19
ขทช.สุโขทัย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สท.4006 แยก ทล.1048 - บ.หนองป่าถ่อน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Mon, 11/21/2016 - 13:19
ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียโครงการต่อประชาชน สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง Tue, 11/15/2016 - 16:04
ขทช.พิจิตร จัดประชุมรับฟังความเห็นภาคประชาชน จำนวน 3 โครงการ Thu, 11/10/2016 - 15:52
ขทช.ตรัง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ตง.3019 แยก ทล.404 - บ.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง Mon, 05/16/2016 - 11:51
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.1005 แยก ทล.4 - บ.ไสแตระ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง Mon, 05/16/2016 - 11:51
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.4018 แยก ทล.4050 - บ.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง Mon, 05/16/2016 - 11:51
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.1014 แยก ทล.4 - บ.ควนอินนอโม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง Mon, 05/16/2016 - 11:51