แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 60

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่3 วันพุธ,2 ส.ค. 2560 - 14:18
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่2 วันอังคาร,2 พ.ค. 2560 - 11:15
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่1 วันพฤหัสบดี,19 ม.ค. 2559 - 10:10
แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วันอังคาร,1 พ.ย. 2559 - 15:41
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ วันอังคาร,1 พ.ย. 2559 - 15:41
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธ,19 ต.ค. 2559 - 10:32
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ วันอังคาร,11 ต.ค. 2559 - 14:29