ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างปี56 จัดซื้อจัดจ้างปี57-58 จัดซื้อจัดจ้างปี59 จัดซื้อจัดจ้างปี60 
จัดซื้อจัดจ้างปี61 จัดซื้อจัดจ้างปี62 โครงการลงทุนขนาดเล็กงบกลาง จัดซื้อจัดจ้างถนนดีทั่วไทย 
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61-62 ประกาศหลัง 23 ส.ค.60 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61-62 ประกาศหลัง 23 ส.ค.60