ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างปี59  
จัดซื้อจัดจ้างปี61 จัดซื้อจัดจ้างปี62 จัดซื้อจัดจ้างปี63    
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61-62 ประกาศหลัง 23 ส.ค.60 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61-62 ประกาศหลัง 23 ส.ค.60 จัดซื้อจัดจ้างถนนดีทั่วไทย    
โครงการลงทุนขนาดเล็กงบกลาง