สารคดีและสปอตวิทยุรณรงค์ความปลอดภัย ปี ๒๕๖๒

สปอต ขับขี่ปลอดภัยบนทางหลวงชนบท

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 คาดไว้ก่อน แม่สอนไว้
2 เปิดสัญญาณไฟ  ช่วยลดอุบัติเหตุได้

3  ขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถไวเกิน 80

4 ขับขี่ปลอดภัย  บริการถูกใจ 

5 ขับรถมีน้ำใจ  ปลอดภัยแน่นอน

6 ดูดวง รู้ภัย ป้องกันได้ 

7 ปฎิบัติตามสัญญาณไฟ  ชีวิตปลอดภัยไม่ถูกจับ

8 เปิดใจ ใส่ใจคนรอบข้าง---(ลมัย)

9 เปิดไฟเลี้ยวดีจริง  ช่วยลดอุบัติเหตุได้ 

10 ไม่ขับไว  ชีวิตปลอดภัย100%

11 ไม่คุยโทรศัพท์ คาดเข็มขัดก่อนขับรถ

12 คาดเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ 

13 เปิดไฟทุกครั้ง หยุดยั้งอุบัติเหตุ---(ลมัย)

14 ลดความเร็ว  ลดอุบัติเหตุ

15 หมวกกันน็อค ล็อคชีวิต

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมพร้อมเดินทาง 1

การเตรียมพร้อมเดินทาง 2

การเตรียมพร้อมเดินทาง 3

เปิดไฟหน้าตอนกลางวัน 1

เปิดไฟหน้าตอนกลางวัน 2

เปิดไฟหน้าตอนกลางวัน 3

มารยาทบนท้องถนน 1

มารยาทบนท้องถนน 2

มารยาทบนท้องถนน 3

วินัยจราจร 1

วินัยจราจร 2

วินัยจราจร 3

หมวกนิรภัย 1

หมวกนิรภัย 2

หมวกนิรภัย 3

 

Thai
วันที่: 
Tuesday, December 18, 2018