กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 5 ก.ค.61

info_teaser: 

รายละเอียด video youtube https://www.youtube.com/watch?v=nYhP9gJH9Kg