รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม จ.พะเยา เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 1 ก.ค.61

info_teaser: 

รายละเอียด video youtube https://www.youtube.com/watch?v=mS0Ynd0VW2Q&t=70s