รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 ก.ค.61

info_teaser: 

รายละเอียด video youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=itLa62WI_D4