รทช. ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ ตอน ns2

     รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ NS2 (9 ส.ค. 60) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามและหาแนวทางในการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ NS2 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรองรับเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดจนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, August 9, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก