ขทช.พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนปะหลุมบ่อ สาย พล. 2036