สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี