บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานติดตั้งป้ายแนะนำกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวงปีพุทธศักราช 2535 สายทาง พจ.4059 แยก ทล.1067 - บ้านท่าไม้ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร