บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ สายทาง พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล - บ้านบางพล้อ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร