บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานจราจรสงเคราะห์ สายทาง พจ.5063 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4059 - บ้านหนองดง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร