ทช. ประชุมซักซ้อมการรับตรวจประเมินรางวัล PMQA

กรมทางหลวงชนบท ประชุมซักซ้อมการรับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ( 13 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการรับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)แจ้งความประสงค์จะมาตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ( Site Visit) ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, June 13, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก