9 พ.ค. 2560 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย ดำเนินการปรับปรุงทาสีหลักนำโค้ง สายทาง นว.4036 - บ้านใหม่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์