แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ปฏิบัติงานขุดร่องระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท บริเวณ สาย บ้านมหานาม