แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการซ่อมบำรุงถนน

แขวงทางหลวงชนบทตาก ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนสายตก.5015 แยก
ทางหลวงชนบท ตก.1004บ้านแม่เชียงราย  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบาย
กรมทางหลวงชนบท
Thai
วันที่: 
Tuesday, June 13, 2017
info_teaser: