บทช.วังสมบูรณ์ เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง