8 มิถุนายน 2560 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มอบหมายให้ชุดซ่อมบำรุงเส้นทาง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้สองข้างทาง ถนนสาย นฐ.3050 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง