8 มิถุนายน 2560 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มอบหมายให้ นายอำนาจ อัครเดชากุล นำชุดจราจรสงเคราะห์เข้าดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงสะพาน ถนนสาย นฐ.3050 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม