ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560