แขวงทางหลวงชนบทสตูล เข้าทดสอบ งานพื้นทางเดิม บ้านซอย 9