ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท ชำรุดบริเวณไหล่ทาง ในสายทาง พจ.5037 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล - บ.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร