สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่หน้าที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬและสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เข้าตรวจ Random Check