ขทช.ปท.ร่วมรับฟังนโยบายการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท