ขทช.สระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและออกแบบสะพานเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี