22 พฤษภาคม 2560 มอบหมายให้นายอำนาจ อัครเดชากุล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นำชุดซ่อมบำรุงสายทางเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุง