วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มอบหมายให้ชุดซ่อมบำรุงเส้นทาง เข้าดำเนินการเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร ถนนสาย นฐ.4031 แยกทางหลวงหมายเลข