ขทช.พิจิตร ซ่อมแซมแก้ไขหลักกิโลเมตรที่ชำรุด ในสายทาง พจ.3064 แยก ทล.117 - บ.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร