บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานตัดหญ้า พจ.๓๐๖๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ - บ้านวังปลากราย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร