รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ภาคใต้