สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) ตรวจติดตามงานซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง โดยวิธีดำเนินการเอง สาย อด.1083 แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านนายม อำเภอเมือง พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี