ข่าวภารกิจกรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนครศรีธรรมราช สร้างสะพานข้ามคลองปากนคร เชื่อม 2 ตำบล แล้วเสร็จสมบูรณ์ 11 มี.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง 08 มี.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท แบ่งเบาจราจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ขยายถนนทางเลี่ยง สาย อท.4032 จ.อ่างทอง แล้วเสร็จสมบูรณ์ 06 มี.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมโครงข่ายการขนส่ง บรรเทาจราจรสายหลักในอนาคต 27 ก.พ. 2562
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานทาง เชื่อมทางลัด อ.ท่ายาง – อ.ชะอำ สนับสนุนการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี 25 ก.พ. 2562
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วไทย รุดหน้าสานต่อโครงการถนนหน้าโรงเรียนปลอดภัย อีก 770 แห่ง ในปี 2562 20 ก.พ. 2562
กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนน จ.สงขลา 18 กิโลเมตร มุ่งเชื่อมโยงระบบคมนาคม บรรเทาจราจรสายหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งด่านชายแดนใต้ 20 ก.พ. 2562
กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ 11 ข้อ ลดฝุ่น PM 2.5 06 ก.พ. 2562
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบแนวชายแดน กว่า 17 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ แบ่งเบาจราจร ทล.4 เสริมขนส่งด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ จ.สงขลา 04 ก.พ. 2562
ทางหลวงชนบท สร้างถนน กว่า 19 กิโลเมตร สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและโลจิสติกส์เมืองหนองคาย คืบหน้ากว่า 41 % 31 ม.ค. 2562

Pages