ข่าวภารกิจกรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.4001 18 มิ.ย. 2562
ทช.ริมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ปรับปรุงถนนสาย กพ.3002 11 มิ.ย. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 06 มิ.ย. 2562
กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนรถไฟทางคู่ เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขจราจรอย่างสมบูรณ์ เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ จ.พัทลุง 04 มิ.ย. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ดำเนินการปรับปรุงถนน ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3002 29 พ.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท สนองพระราชดำริ จับมือหลายหน่วยงานเตรียมปรับปรุงถนนวงแหวนอมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้พี่น้องชาวไทยภูเขา 28 พ.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว สนองพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวชายแดน 24 พ.ค. 2562
ทช. บรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้ง-ฝน สร้างถนน จ.หนองบัวลำภู 21 พ.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 10 พ.ค. 2562
ทช. ยกระดับถนนสายแยก สน.3054 – บ.ธาตุดุม จ.สกลนคร 08 พ.ค. 2562

Pages