ข่าวภารกิจกรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 12 มี.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท รับมือไฟป่าและหมอกควันในเขตทาง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมรับมือไฟป่าและหมอกควัน ช่วงฤดูแล้ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงชนบท และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเผาว 09 มี.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท รองรับโลจิสติกส์ จ.นครนายก ขยายถนน 4 เลน กว่า 10 กม. แล้วเสร็จ 26 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำรวจออกแบบถนนบนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ 19 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 15 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก คืบหน้ากว่า 60 % 12 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 08 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล ใช้ยางพาราในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน 01 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนท่องเที่ยวประจวบฯ รุดหน้ากว่า 81 % คาดแล้วเสร็จ ก.ค.61 นี้ 30 ม.ค. 2561
ทดสอบ 26 ม.ค. 2561

Pages