ข่าวภารกิจกรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ทช.สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลาดยางพาราถนนสาย ศก.4019 13 ส.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างยกระดับทางหลวงชนบทสาย รน.5036 สายแยก ทางหลวงชนบทสาย รน.1004 – บ้านคลองจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 01 ส.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นบ.1013 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 – อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง , ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 30 ก.ค. 2562
ทางหลวงชนบท สร้างทางเลี่ยง เชื่อมชลบุรี-ระยอง เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัด 26 ก.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สน.5011 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน.3051 – บ้านปุ่งน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เสร็จสมบูรณ์ 23 ก.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูฝน สร้างสะพานข้ามลำห้วยยาง จ.อุบลราชธานี เชื่อม 2 อำเภอ เสร็จสมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท 15 ก.ค. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย สร.4026 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2378 – เมืองสุรินทร์ 09 ก.ค. 2562
ทางหลวงชนบท หนุนการท่องเที่ยว ลดต้นทุนด้านขนส่ง ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย สร้างถนนเชื่อมสองอำเภอ จ.ระยอง เสร็จสมบูรณ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 27 มิ.ย. 2562
ทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองหินดาด เชื่อม 2 จังหวัด ชลบุรี-ระยอง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน รองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 24 มิ.ย. 2562
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง , พระยืน จังหวัดขอนแก่น 20 มิ.ย. 2562

Pages