ข่าวภารกิจกรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนกราบสักการะพระบรมรูปทรงงาน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ใต้สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 10 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี มุ่งมั่นสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทุกภูมิภาค ส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 09 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 8 ต.ค.61 ถึง 30 ธ.ค.61 เฉพาะช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน 07 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ 05 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 และยกเลิกสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยก อบจ.ปทุมธานี 5 ต.ค.61 นี้ 03 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเข้าน้ำตกห้วยเนียง จ.ระนอง เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ สอดรับนโยบายรัฐบาล 27 ก.ย. 2561
ทางหลวงชนบท ขยายถนน 4 เลน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สนับสนุนโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา 25 ก.ย. 2561
ทางหลวงชนบท เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี เชื่อมโยงเส้นทางกว่า 13 กม. พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน 19 ก.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท สรุปผลการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนปี 2561 13 ก.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนต่อเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) 12 ก.ย. 2561

Pages