ข่าวภารกิจกรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที 14 มิ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน มุ่งแก้จราจรติดขัดในเขตเมือง เชื่อมโยงระบบคมนาคมในอนาคตให้สมบูรณ์ 11 มิ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 31 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้ง ปิดสะพานพระราม 4 คืนวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย.61 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก 30 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนน กว่า 19 กิโลเมตร สนับสนุนโลจิสติกส์เมืองหนองคาย 28 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยหน้าโรงเรียนช่วงเปิดเทอมทั่วประเทศ 23 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งเบี่ยงจราจรคู่ขนาน ทล.345 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 23 พ.ค. ถึง 6 มิ.ย.นี้ 21 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนถนนเข้าสู่แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.บุรีรัมย์ กว่า 20 กิโลเมตร 16 พ.ค. 2561
ทางหลวงชนบท สนับสนุนโลจิสติกส์ เสริมเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ขยายถนน 4 เลน สาย สก.3085 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 08 พ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3035 เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จของทางแยกต่างระดับปทุมธานี 04 พ.ค. 2561

Pages