ข่าวภารกิจกรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ทางหลวงชนบท พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา สร้างถนนเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จ.เชียงใหม่ คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ธ.ค.61 03 ธ.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาจราจร สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สร้างสะพานข้ามจุดตัดผ่านทางรถไฟ จ.นครปฐม เสร็จสมบูรณ์ 21 พ.ย. 2561
ทางหลวงชนบท เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา วันลอยกระทง 22 พ.ย.นี้ 19 พ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มผู้รับจ้าง ออกมาตรการเข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั่วประเทศ 14 พ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท ทบทวนแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 07 พ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท ลดจราจรหนาแน่น เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง ขยายถนนกัลปพฤกษ์ 6 เลน คืบหน้า 26 % คาดแล้วเสร็จปลายปี 2562 05 พ.ย. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานกรุงเทพ คืนวันที่ 25 ต.ค.นี้ เฉพาะช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน 24 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง ในเขต กทม.และปริมณฑล เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการ 17 ต.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน 13 ต.ค. 2561
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนกราบสักการะพระบรมรูปทรงงาน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ใต้สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 10 ต.ค. 2561

Pages