ข่าวภารกิจกรม

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ถนนกาญจนาภิเษก (ทล.9) เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 15 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก คืบหน้ากว่า 60 % 12 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 08 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล ใช้ยางพาราในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน 01 ก.พ. 2561
กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนท่องเที่ยวประจวบฯ รุดหน้ากว่า 81 % คาดแล้วเสร็จ ก.ค.61 นี้ 30 ม.ค. 2561
ทดสอบ 26 ม.ค. 2561
กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจรคู่ขนาน ทล.345 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 26 ม.ค. 2561