ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.4156 - บ.บางใหญ่ อ.เขาพนม วันพุธ,01 ต.ค. 2557 - 11:33
ทชจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) สาย รอ.3017 แยก ทล.202 - บ.อีโคตร อ.เกษตรวิสัย วันจันทร์,29 ก.ย. 2557 - 13:52
ทชจ.ขอนแก่น ชี้แจงการดำเนินงานส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายทาง ขก.5012 แยก ทช ขก.4003 - บ้านหนองกุง ( ตอน 2 ) อ.เขาสวนกวาง วันจันทร์,29 ก.ย. 2557 - 13:38
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.3462 - บ.โคกน้อยโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา วันศุกร์,26 ก.ย. 2557 - 13:51
ทชจ.สตูล ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สต.3007 แยก ทล.416 - บ.สะพานวา อ.ละงู จ.สูตล วันศุกร์,26 ก.ย. 2557 - 13:27
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.224 - บ.ป่าบง อ.โชคชัย วันพุธ,24 ก.ย. 2557 - 15:45
ทชจ.สระแก้ว จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก.3019 แยก ทล.317 - บ.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 16:14
ทชจ.สระแก้ว จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย แยก ทช. สก.3035 - บ.คลองมะละกอ อ.เมือง วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 16:00
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทช. นม.3127 - อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 15:37
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ วันพฤหัสบดี,18 ก.ย. 2557 - 16:10

Pages