ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการสำรวจออกแบบ สาย ซ.แสนสุข ม.6 - ม.12 จ.พัทลุง วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 10:34
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขั้นตอนก่อนการสำรวจออกแบบ สาย ควนคี่ยม - เสาหลัก จ.พัทลุง วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 10:26
ทชจ.ตรัง จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.4 - บ.หลุมพอลาย จ.ตรัง วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 10:18
ทชจ.ชุมพร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี จ.ชุมพร วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 10:11
สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองแอ่งปุก จ.ตราด วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 09:56
ทชจ.สระแก้ว จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สก.4001 - บ.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว วันพฤหัสบดี,17 เม.ย. 2557 - 09:45
ทชจ.ชุมพร จัดกิจกรรมโครงการ รักษ์ทาง - รักถิ่น สาย ชพ.4004 แยก ทล.3253 - บ.ดอนตะเคียน จ.ชุมพร วันศุกร์,04 เม.ย. 2557 - 09:59
ทชจ.ตราด จัดกิจกรรมโครงการ รักษ์ทาง - รักถิ่น สาย ตร.4006 แยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ จ.ตราด วันศุกร์,04 เม.ย. 2557 - 09:55
ทชจ.จันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ รักษ์ทาง - รักถิ่น ถนนไร้หลุ่มบ่อและถนนสวยงาม สาย จบ.3010 แยก ทล.317 - บ.ทุ่งตาอิน จ.จันทบุรี วันศุกร์,04 เม.ย. 2557 - 09:50
ทชจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ สาย แยก ทล.3350 - บ.หนองกอก จ.สุพรรณบุรี วันพุธ,02 เม.ย. 2557 - 13:20

Pages