ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.บางพลอง - บ.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง Mon, 06/29/2015 - 13:34
ขทช.สระแก้ว จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้ แยก ทล.33 - ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Mon, 06/29/2015 - 13:34
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" สาย อท.3003 แยก ทล.309 - บ.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง Fri, 06/26/2015 - 10:38
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจองประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค. ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี Mon, 06/15/2015 - 15:00
ขทช.ตรัง จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานสำรวจและออกแบบ โครงการงานเสริมฝั่ง AC กับ งานปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน สาย ตง.3012 แยก ทล.404 - บ.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง Mon, 06/15/2015 - 15:00
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก Mon, 06/15/2015 - 13:59
ขทช.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ถนนไร้หลุมบ่อ สาย สห.2010 แยก ทล.32 - บ.กลาง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี Wed, 06/03/2015 - 10:36
ขทช.ตรัง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง (สะพานท่าแก้มดำ) Fri, 05/29/2015 - 11:20
ขทช.ชุมพร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนดำเนิการก่อสร้างโครงการถนนสาย ชพ.1007 ช่อง 5 - บ่อนไก่ อ.เมือง จ.ชุมพร Fri, 05/29/2015 - 11:20
ขทช.ระนอง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายทางเข้าน้ำตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง Fri, 05/29/2015 - 11:20

Pages