ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.จันทบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 10:19
ทชจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชาคมงานก่อสร้างถนน สาย อุทยานสวรรค์ 115 ปี - โครงการพระราชดำริหนองเจ็ดเส้น อำเภอเมือง วันจันทร์,01 ก.ย. 2557 - 16:37
ทชจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชาคมงานก่อสร้างถนนลาดยาง แยก ทล.3064 - บ้านเพชร อำเภอแสวงหา วันจันทร์,01 ก.ย. 2557 - 14:46
ทชจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) สาย รอ.4022 แยก ทล.2043 - บ้านกอกแก้ว อำเภอพนมไพร วันจันทร์,01 ก.ย. 2557 - 12:59
สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 16:16
ทชจ.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 สายทาง วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 16:08
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.2 – บ้านมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 15:47
ทชจ.สระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) กิจกรรมซ่อมสร้างทาง บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 14:09
ทชจ.สระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง บ้านตีนโนนเหนือ อำเภอพระพุทธบาท วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 13:54
ทชจ.อ่างทอง จัดประชาคมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย อท.4010 วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 13:47

Pages