ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.118 - บ.ทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันพุธ,19 พ.ย. 2557 - 15:49
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.1010 แยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วันจันทร์,10 พ.ย. 2557 - 11:51
สนง.ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย บ.สะพานหงษ์ - บ.แปะโนนไฮ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันพุธ,05 พ.ย. 2557 - 14:00
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สาย รอ.3063 แยก ทล.215 - บ.ดอนกลาง อ.เมืองสรวง, อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วันพุธ,05 พ.ย. 2557 - 13:51
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน สายแยก ทล.4 - บ.หลุมพอลาย อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันพุธ,05 พ.ย. 2557 - 13:14
test วันจันทร์,27 ต.ค. 2557 - 11:27
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน สาย แยก ทล.4225 - บ.สวนป่า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 12:58
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน สาย แยก ทล.41 - บ.ปากเหมือง อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 10:50
ศบช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2558 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงเลียบหาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 09:52
ทชจ.ขอนแก่น ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในขั้นตอนสำรวจออกแบบ สาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น วันพุธ,22 ต.ค. 2557 - 10:29

Pages