ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.ตรัง จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ตง.3005 บ.บางหมาก และสาย ตง.4017 สนามบินตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดี,18 ธ.ค. 2557 - 14:16
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ลพ.3004 แยก ทล.106 - บ.ท่าหลุก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วันพุธ,17 ธ.ค. 2557 - 15:51
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.4163 บ้าน.ตะแบก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันอังคาร,16 ธ.ค. 2557 - 10:35
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนการก่อสร้าง สาย พล.2036 แยก ทล.12 - เขื่อนแควน้อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันจันทร์,15 ธ.ค. 2557 - 13:59
ทชจ.กาญจนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย บ.ลำสมอ (โรงเรียน ตชด. ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันศุกร์,12 ธ.ค. 2557 - 13:37
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน สาย พท.4053 แยก ทล.4163 - บ.ควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันศุกร์,12 ธ.ค. 2557 - 10:29
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อประชาชนโครงการก่อสร้าง สาย พท.5036 แยก ทล.2030 - บ.หนองอ้ายเล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันศุกร์,12 ธ.ค. 2557 - 10:02
ทชจ.ตรัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการขยายผิวจราจรถนนศรีตรัง 1 ช่วง กม.ที่ 2+800 - ช่วง กม.ที่ 4+800 (แยกอนุสาวรีย์ฯ - ร้าน The Box) วันพฤหัสบดี,11 ธ.ค. 2557 - 10:16
ทชจ.ร้อยเอ็ด ตรวจรับงาน สาย รอ.5076 แยก ทล.214 - บ.เหล่าฮก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดี,11 ธ.ค. 2557 - 10:04
ทชจ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" (ถนนสวยงาม) สาย รอ.3021แยก ทล.214 - บ.เหล่าฮก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดี,11 ธ.ค. 2557 - 09:57

Pages