ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 16:16
ทชจ.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3 สายทาง วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 16:08
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.2 – บ้านมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน วันศุกร์,29 ส.ค. 2557 - 15:47
ทชจ.สระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) กิจกรรมซ่อมสร้างทาง บ้านซับครก อำเภอพระพุทธบาท วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 14:09
ทชจ.สระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง บ้านตีนโนนเหนือ อำเภอพระพุทธบาท วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 13:54
ทชจ.อ่างทอง จัดประชาคมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย อท.4010 วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 13:47
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พล.4041 วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 10:49
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชนและบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ขั้นตอนการก่อสร้าง สาย พท.4046 แยก ทล.4049 - บ้านควนพระ วันพุธ,27 ส.ค. 2557 - 17:25
ทชจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) สาย รอ.6047 บ้านเป้า - บ้านหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ วันจันทร์,25 ส.ค. 2557 - 12:58
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พล.4007 แยก ทล.1114 - บ้านวังน้ำใส อำเภอบางกระทุ่ม วันศุกร์,22 ส.ค. 2557 - 17:14

Pages