ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ วันศุกร์,27 ก.พ. 2558 - 11:33
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ถนนสาย ง 16 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันศุกร์,27 ก.พ. 2558 - 11:30
ทชจ.สตูล จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สต.3007 แยก ทล.416 - บ.สะพานวา อ.ละงู, ทุ่งหว้า จ.สตูล วันอังคาร,24 ก.พ. 2558 - 16:08
ทชจ.พังงา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางจักรยาน สาย พง.5012 เชื่อมถนนเทศบาลท้ายเหมือง - ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันอังคาร,24 ก.พ. 2558 - 15:57
ทชจ.พังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านบางมะรวน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันอังคาร,24 ก.พ. 2558 - 15:55
ทชจ.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชาคมอำนวยความปลอดภัย สาย อท.4030 แยก ทล.3195 - บ.ท่าตะโก อ.สามโก้, โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันอังคาร,24 ก.พ. 2558 - 15:53
ศบช.ท่าตะโก จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายทาง นว.4097 แยก ทล.3330 - บ.วังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ วันพฤหัสบดี,19 ก.พ. 2558 - 13:32
ศบช.ท่าตะโก ออกตรวจถนน พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบของฝากให้แก่ อส.ทช. วันพุธ,18 ก.พ. 2558 - 08:59
ทชจ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นศ.4097 แยก ทล.4103 - บ.วัดชัน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันพุธ,18 ก.พ. 2558 - 08:56
สำนักก่อสร้างทาง แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางก่อสร้าง ถนนสายแยกน้ำตกธารเสด็จ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี วันพุธ,18 ก.พ. 2558 - 08:47

Pages