ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.ชะอม - บ.บึงไม้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันจันทร์,30 มี.ค. 2558 - 11:05
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง Polymer Concrete Modified Asphalt สายคุ้งเขาเขียว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี วันจันทร์,30 มี.ค. 2558 - 11:03
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.หนองโสน - บ.หนองอ่างทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี วันจันทร์,30 มี.ค. 2558 - 11:00
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.หนองน้ำส้ม - บ.โคกแค อ.หนองแค จ.สระบุรี วันจันทร์,30 มี.ค. 2558 - 10:57
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันจันทร์,30 มี.ค. 2558 - 10:54
แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย อน.4030 แยก ทล.3013 - บ.คอดยาง อ.ทัพทัน จ.อทัยธานี วันพฤหัสบดี,26 มี.ค. 2558 - 10:34
แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง จัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5057 แยก ทช.พท.1011 - บ.ทุ่งลาน อ.เมือง จ.พัทลุง วันพฤหัสบดี,26 มี.ค. 2558 - 10:27
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี มอบกระเป๋าผ้าให้อาสาสมัครทางหลวงชนบท สาย สบ.4047 แยก ทล.3016 - บ.ท่าลาน อ.หนองโดน จ.สระบุรี วันพุธ,25 มี.ค. 2558 - 10:21
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2089 - บ.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี วันพุธ,25 มี.ค. 2558 - 10:14
ศบช.งาว จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" (ถนนไร้หลุมบ่อ) สาย ลป.4009 แยก ทล.1252 - บ.ไร่ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันพุธ,25 มี.ค. 2558 - 09:45

Pages