ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามคลองบ้านคลองใน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วันจันทร์,20 เม.ย. 2558 - 23:11
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.5022 แยก ทช.พท.4004 - บ.บางแก้ว อ.ปากพะยูน, บางแก้ว จ.พัทลุง วันจันทร์,20 เม.ย. 2558 - 23:11
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4113 แยก ทล.3196 - บ.ทุ่งทะเลทราย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันจันทร์,20 เม.ย. 2558 - 23:11
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4007 แยก ทล.1119 - บ.คลองบอน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ วันจันทร์,20 เม.ย. 2558 - 11:10
แขวงทางหลวงชนบทตรัง จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" (ถนนไร้หลุมบ่อ) สาย ตง.4023 แยก ทล.4046 - บ.โคกยาง อ.สิเกา จ.ตรัง วันพฤหัสบดี,16 เม.ย. 2558 - 20:02
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ วันอังคาร,07 เม.ย. 2558 - 15:49
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วันอังคาร,07 เม.ย. 2558 - 15:49
ศบช.ท่าตะโก ทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ซ1) สาย นว.4028 แยก ทล.3004 - บ.พุตาเมือง อ.เมือง, พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ วันอังคาร,07 เม.ย. 2558 - 15:49
แขวงทางหลวงชนบทพังงา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน โครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางจักรยาน สาย พง.5012 เชื่อถนนเทศบาลท้ายเหมือง - ชายทะเลาท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันอังคาร,07 เม.ย. 2558 - 15:49
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดี,02 เม.ย. 2558 - 19:52

Pages