ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สาย นม.6031 บ้านดอนขุนสนิท-บ้านตะคร้อ วันพุธ,23 ก.ค. 2557 - 15:53
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงหมายเลข 3097 - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม วันพุธ,23 ก.ค. 2557 - 14:57
ศบช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม วันพุธ,23 ก.ค. 2557 - 09:52
ศบช.แม่สะเรียง จัดกิจกรรม รักษ์ทาง-รักถิ่น (ถนนสวยงาม, ถนนไร้หลุมบ่อ) วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 14:38
ทชจ.สุโขทัย ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1239 - บ้านหนองกระดิ่ง วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 13:46
ทชจ.สระบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านเขาเกตุ อำเภอแก่งคอย วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 13:29
ทชจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉช.4012 วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 13:22
ทชจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉช.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านตลาดพนม วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 13:14
ทชจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉช.5003 อ.บางคล้า วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 13:05
ทชจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ฉช.4008 อ.ท่าตะเกียบ,บ่อทอง วันอังคาร,22 ก.ค. 2557 - 12:57

Pages