ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำรวจและจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทล.2046 - บ้านนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 13:46
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำรวจและจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทล.12 - บ้านหนองแวง อำเภอยางตลาด วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 13:33
ทชจ.กาญจนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านหนองรี อำเภอท่ามะกา วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 13:06
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำรวจและจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทล.222 - บ้านวังม่วง อำเภอวานรนิวาส วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 11:19
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำรวจและจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง สาย แยก ทล.222 - บ้านเจริญศิลป์ วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 11:14
ทชจ.กระบี่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายบ้านเขาแก้ว อำเภออ่าวลึก วันศุกร์,01 ส.ค. 2557 - 10:02
ทชจ.เชียงราย จัดโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น (ถนนสวยงาม) สาย ชร.5047 แยก ทช. ชร.3037 - เกษตรที่สูงวาวี วันพุธ,30 ก.ค. 2557 - 16:48
สำนักสำรวจและออกแบบ ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการสำรวจและออกแบบถนนเลียบชายฝั่งหาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ วันพุธ,30 ก.ค. 2557 - 11:03
ทชจ.เชียงราย จัดโครงการรักษทาง-รักถิ่น (ถนนไร้หลุมบ่อ) สาย ชร.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านห้วยส้านพลับพลา อำเภอแม่ลาว วันอังคาร,29 ก.ค. 2557 - 15:00
ทชจ.กระบี่ จัดประชุมการส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กบ.4013 - บ้านลำทับ อำเภอลำพับ วันอังคาร,29 ก.ค. 2557 - 14:53

Pages