ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.สระแก้ว จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก.3019 แยก ทล.317 - บ.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 16:14
ทชจ.สระแก้ว จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สาย แยก ทช. สก.3035 - บ.คลองมะละกอ อ.เมือง วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 16:00
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทช. นม.3127 - อ.พิมาย จ.นครราชสีมา วันศุกร์,19 ก.ย. 2557 - 15:37
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ วันพฤหัสบดี,18 ก.ย. 2557 - 16:10
ทชจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินงานชี้แจงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการปรับปรุงจุดต่อเชื่อม (สี่แยก) สาย ฉช.3003 แยก ทล.304 อ.ท่าตะเกียบ วันอังคาร,16 ก.ย. 2557 - 16:12
ทชจ.ยะลา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย แยก ทล.410 - บ.คอราแม อ.กรงปีนัง วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 13:14
ทชจ.ยะลา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย 5041 แยก ทช.3006 - บ.ปิยะมิตร 3 อ.เบตง วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 12:53
ทชจ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ AC (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อย.4044 แยก ทล.3454 - บ.เสนา อ.เสนา วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 10:25
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นพ.2010 - บ.ตาลกุด อ.เมือง จ.นครพนม วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 09:43
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.2074 - บ.ห้วยมะไฟ อ.ลำปลายมาศ วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 09:23

Pages