ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน สาย แยก ทล.4225 - บ.สวนป่า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 12:58
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน สาย แยก ทล.41 - บ.ปากเหมือง อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 10:50
ศบช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักษ์ถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2558 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงเลียบหาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี วันศุกร์,24 ต.ค. 2557 - 09:52
ทชจ.ขอนแก่น ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในขั้นตอนสำรวจออกแบบ สาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น วันพุธ,22 ต.ค. 2557 - 10:29
ทชจ.ขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายแยก ทล.2062 - บ.แก่นเท่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วันพุธ,22 ต.ค. 2557 - 10:10
นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นฐ.3004 แยก ทล.346 บ.ศาลายา - บ.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม วันอังคาร,21 ต.ค. 2557 - 18:07
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทช.ตง.4023 - บ.ไสพลู อ.กันตัง จ.ตรัง วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 13:26
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2062 - บ.แก่นเท่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 11:03
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ขก.4044 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 10:01
ทชจ.ชุมพร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ชพ.2063 - ควรหินมุ้ย อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วันศุกร์,17 ต.ค. 2557 - 08:15

Pages