ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ทช.ตง.4023 - บ.ไสพลู อ.กันตัง จ.ตรัง วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 13:26
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.2062 - บ.แก่นเท่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 11:03
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ขก.4044 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันจันทร์,20 ต.ค. 2557 - 10:01
ทชจ.ชุมพร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (MOU) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ชพ.2063 - ควรหินมุ้ย อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วันศุกร์,17 ต.ค. 2557 - 08:15
ทชจ.สงขลา ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สข.1059 แยก ทล.4 - บ.เขามีเกียรติ อ.สะเดา วันพฤหัสบดี,16 ต.ค. 2557 - 10:18
ทชจ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชนและบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการสำรวจและออกแบบ สาย พท.4001 แยก ทล.4047 - บ.ท่าช้าง อ.เมือง จ.พัทลุง วันอังคาร,14 ต.ค. 2557 - 10:18
สทช.ที่ 18 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.4156 - วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ วันอังคาร,14 ต.ค. 2557 - 09:55
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) สายบ้านกู่กาสิงห์ - บ้านโพนเดื่อ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วันจันทร์,06 ต.ค. 2557 - 11:19
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) สายบ้านสุวรรณภูมิ - บ.ตาหยวก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วันจันทร์,06 ต.ค. 2557 - 11:12
ทชจ.สิงห์บุรี จัดส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สห.3026 แยก ทล.311 - แยก ทล.3030 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันจันทร์,06 ต.ค. 2557 - 10:49

Pages