ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมือง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ วันพฤหัสบดี,29 ม.ค. 2558 - 09:58
สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมภาคประชาชน กรณีสะพานมิตรภาพพญาเย็นชำรุดเสียหาย วันพฤหัสบดี,29 ม.ค. 2558 - 09:44
ทชจ.นครราชสีมา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นม.2045 แยก ทล.24 - บ.ดอนไพล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 14:28
ทชจ.นครสวรคค์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นว.4066 แยก ทล.3004 - อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 10:26
ทชจ.นครสวรรค์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นว.2019 แยก ทล.11 - บ.ด้านคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 10:23
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พล.4038 แยก ทล.1344 - บ.ลำพาด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 10:07
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พล.3012 แยก ทล.117 - บ.หนองบัว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และ สาย พล.3012 - แยก ทล.117 - บ.หนองบัว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 10:05
ทชจ.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พล.2002 แยก ทล.12 - บ.ดงสมอ อ.เมือง, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันอังคาร,27 ม.ค. 2558 - 10:03
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กส.3011 แยก ทล.213 - อำเภอคำม่วง อ.สมเด็จ, คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันจันทร์,26 ม.ค. 2558 - 10:51
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการบูรณะถนนเชิงลาดสะพาน สาย กส.017 สะพานข้ามลำพะยัง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ วันจันทร์,26 ม.ค. 2558 - 10:49

Pages