แนะนำเส้นทางลัด

หัวข้อ จังหวัด เส้นทางลัด
สาย พบ.4024 เพชรบุรี แยกทางหลวงหมายเลข 3499 43 แก่งกระจาน
สค. 1018 สมุทราสาคร แยกทางหลวงหมายเลข 4 43 สมุทราสาคร
นม. 3052 นครราชสีมา แยกทางหลวงหมายเลข 304 43 นครราชสีมา
ฉช. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 43 ฉะเชิงเทรา
รย. 1001 ระยอง แยกทางหลวงหมายเลข 3 43 ระยอง
สะพานพระราม 4 กรุงเทพมหานคร แจ้งวัฒนะ - 43
หลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด โดยกรมทางหลวงชนบท